Bình chọn gương mặt được yêu thích

Hoa hậu Tý nữa nhé
Bếp trưởng Tý toáy
Tiên Răng Sún
Mèo Móc Câu
Cướp biển Tý sặc
Chuột Túi

Video giới thiệu chương trình

Hãy bình chọn cho Mèo móc câu
Hãy bình chọn cho Tiên răng sún
Hãy bình chọn cho Hoa hậu Tý nữa nhé
Hãy bình chọn cho Cướp biển Tý sặc
Hãy bình chọn cho Chuột túi
Hãy bình chọn cho Bếp trưởng Tý toáy